РЕПЛЕК ФАРМ

КАНОИЛ® / КАНОБИЛ®

Вашето Здравје, Наша Обврска

РЕПЛЕК ФАРМ

Каноил

•  Производи со ЦБД
 100% природни, без психотропно дејство
 Маслените екстракти со ЦБД се категоризирани како гранични производи и можат да се купат во аптеките без рецепт 

РЕПЛЕК ФАРМ

Канобил

 Производи со ЦБД и ТХЦ •  100% природни екстракти од ЦБД + ТХЦ во соодветен сооднос и концентрација, за различна употреба  Поради повисоката концентрација на ТХЦ (над 0, 2%) овие производи се категоризираат како лекови кои се издаваат со двоен рецепт

РАБОТНИ ЧАСОВИ

Пон. – Пет. / 8.00 – 16.00