Реплек фарм

Канобил Производи

Производи со ЦБД и ТХЦ 100% природни екстракти од ЦБД + ТХЦ во соодветен сооднос и концентрација. Поради повисоката концентрација на THC (над 0, 2%) овие производи се категоризираат како лекови кои се издаваат со двоен рецепт

 

Канобил® ЕПИ

Канобил® ХИВ